Teylingen

Teylingen

Informatie over het wel of niet mogen optreden van straatartiesten vindt u in onze APV die staat op onze website.

AFDELING 4. VERTONINGEN E.D. OP DE WEG

Artikel 2:7 Feest, muziek en wedstrijd e.d.

(Vervallen)

Artikel 2:8 Dienstverlening

(Vervallen)

Artikel 2:9 Straatartiest

  • 1.Het is verboden ten behoeve van publiek als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te treden op door de burgemeester in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en het milieu aangewezen openbare plaatsen.
  • 2.De burgemeester kan de werking van het verbod beperken tot bepaalde dagen en uren.
  • 3.De burgemeester kan ontheffing verlenen van het verbod.