Vergunningen

vergunningenIn Nederland kunt u niet zomaar overal op straat gaan staan en een kunstje doen of een liedje zingen. Zeker als u publiek wilt trekken en/of met de pet wilt rondgaan moet u vaak toestemming vragen bij de betreffende gemeente. Elke gemeente kent een APV (Algemene Plaatselijke Verordening).


straatartiestWat is een Algemene Plaatselijke Verordening?
We vinden het in Nederland belangrijk dat we goed met elkaar samen leven. Dat de openbare ruimte netjes is. Dat we rekening houden met elkaar. Om dit goed te kunnen regelen zijn er wetten en regels zodat iedereen weet wat hij wel en niet mag doen. Sommige regels staan in landelijke wetten en gelden voor het hele land. Andere regels gelden alleen maar voor een bepaalde gemeente. Iedere gemeente legt een groot deel van haar regels vast in een eigen Algemene Plaatselijke Verordening, ook bekend onder de afkorting APV.

Voor wie bedoeld?
De APV is een door de gemeente uitgevaardigde regel die voor alle burgers geldt, dus niet alleen voor alle inwoners, bedrijven en verenigingen in de gemeente, maar ook voor bezoekers. De gemeente heeft op basis van de gemeentewet de bevoegdheid dit soort regels uit vaardigen. De gemeentewet draagt deze taak op aan de gemeenteraad.

Gelden in alle gemeenten dezelfde regels? 
Gemeenten mogen zelf beslissen welke regels er in hun gemeente gelden. Dit betekent dat de APV’s per gemeente verschillen. Zo hebben steden waar grote evenementen of festivals staan geprogrammeerd extra regels opgenomen voor parkeren, voor het inzamelen van afval, voor het plakken van affiches, geluidsnormen, openingstijden horeca enz. In sommige gemeenten geldt bijvoorbeeld zelfs een vloekverbod, in andere weer niet. Zo mag u ook niet zomaar drukwerk of andere papieren of plaatjes aan een publiek uitdelen. U hebt daarvoor toestemming nodig van de gemeente. U mag misschien wel weer post of drukwerk huis aan huis bezorgen.

De gemeente kan ook besluiten om regels in de APV na een tijdje weer te veranderen. Of nieuwe regels toe te voegen.

regulateur3Wat gebeurt er als u zich niet houdt aan de regels in de APV?
Overtreedt u de regels? Dan krijgt u een straf. Dat kan een boete zijn of een korte celstraf. De politie en ambtenaren van de gemeente controleren of u zich houdt aan de APV.

Uitzonderingen
Soms kan de gemeente beslissen een uitzondering op een regel te maken. In de APV noemen ze dat een ontheffing. De gemeente geeft u dan toch toestemming om iets te doen. U kunt zo’n ontheffing aanvragen, maar het is niet zeker dat u die ook krijgt. Dat hangt af van de situatie.

Kunt u bezwaar maken tegen de regels in de APV?
U kunt géén bezwaar maken tegen de regels in de APV. Besluit de gemeente u te straffen omdat u de regels overtreedt? Dan kunt u tegen dat besluit wel bezwaar maken. Ook als u een gevraagde vergunning of ontheffing niet krijgt, kunt u bezwaar maken.

Wilt u meer weten over de regels in de APV in een bepaalde gemeente?
Kijk op de website van deze gemeente of bel met deze gemeente. Laat het de gemeente ook weten als u een regel uit de APV niet begrijpt.

Belangrijk voor Straatartiesten
In de meeste gemeente moet u een vergunning aanvragen om op straat te mogen optreden. Deze vergunning zegt dat u van de autoriteiten toestemming hebt om volgens de geldende afspraken (APV) binnen de gemeente op straat te mogen optreden. Ook geven ze daarmee aan dat ze weten wie u bent (identificatie). Daarnaast is het belangrijk om te weten welke regels er gelden in een gemeente waar u wilt optreden. Gemeenten kunnen b.v. gebieden aanwijzen waar u niet mag optreden als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids. Wilt u toch optreden in zo’n gebied? Dan kunt u een ontheffing van dit verbod aanvragen bij de gemeente.

regulateur2Aandachtspunten:
– zijn er plaatsen waar u wel of niet mag optreden
– vanaf/tot welke tijden mag u optreden
– hoe lang mag u op een bepaalde plaats optreden
– moet u een vergunning/ontheffing aanvragen
– waar moet u die aanvragen
– hoe lang van te voren moet u die aanvragen
– zijn er kosten aan die vergunning/ontheffing verbonden
– krijgt u die vergunning/ontheffing per dag, weekend, week, evenement of per seizoen
– mag u wel/niet versterkt geluid gebruiken

Zo zullen er ongetwijfeld nog een aantal zaken zijn waar u rekening mee moet houden voordat u besluit ergens naar toe te reizen en uw geluk te beproeven. Bedenkt van te voren goed welke punten voor uw optreden van belang zijn en op welke vragen u antwoord wilt hebben.

Optreden in opdracht
Veel artiesten treden ook op op straat of andere openbare gelegenheden/gebieden. Meestal worden ze dan ingehuurd door b.v. een organisatie, winkelier of bedrijf. Om problemen in het kader van de APV te voorkomen is het van belang om bij het aannemen van zo’n (betaalde) opdracht goed af te spreken wie welke verantwoordelijkheden en verplichtingen heeft. Het heeft de voorkeur om deze afspraken (of toezeggingen daarover) zwart op wit laten bevestigen. De brancheorganisatie Artiesten Belangen Centrum ABC opent niet voor niks haar leveringsvoorwaarden met de regel:

1/ Verplichtingen van afnemer
* Afnemer draagt, op diens kosten en risico, zorg voor de eventuele vereiste ( gemeentelijke) vergunningen.