Literatuur

Literatuur over de creatieve straatcultuur
Het straatbeeld in ons kleine kikkerlandje is de laatste jaren erg veranderd. En ook heel verschillend…. In sommige gemeenten trek je veel bekijks als je jezelf kleurrijk en opvallend kleed. Elke (spontane) creatieve, theatrale en muzikale uiting kan heel veel bijval en applaus oogsten.  Waardering en giften vallen je ten deel. Als je in staat bent om mensen echt te entertainen ben je een graag geziene gast.

Toch staan optredens in de openbare ruimtes bij een aantal gemeenten ter discussie. De meningen lopen nogal uiteen als het gaat om het tolereren van illegale buitenlanders, talentloze lozers en agressieve geldkloppers. Het ware talent wordt dan door allerlei maatregelen, afspraken en wetgevingen beperkt in zijn ontwikkeling. Men raakt gedesillusioneerd door allerlei regeltjes en procedures. Respect voor de hardwerkende straatartiest dreigt zijn glans te verliezen. Dit is voor veel overheden aanleiding om allerlei onderzoeken te starten. Ook studenten zien hierin een enorm inspirerend en dankbaar onderwerp voor hun studies en afstudeerprojecten.

Hieronder vindt u diverse rapporten, onderzoeken, scripties en andere tekstdocumenten die betrekking hebben op straattheater, straatartiesten en andere performers die optreden in de openbare ruimten.

1) StreetartistsInEurope (pdf)
Rapport gemaakt in opdracht van Europese commissie van Cultuur en Onderwijs.
Auteur: Yohann Floch, Hors Les Murs, France Maart 2007.

2) Hoe kunnen de unieke kwaliteiten van het straattheater meer bekendheid krijgen? (pdf)
Complexe opdracht. Opleiding: Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.
Richting: Communicatie. Afstudeerrichting: Management.
Auteur Klaartje Koebrugge. November 2001

3) De meerwaarde van locatietheater. (pdf)
Afstudeerscriptie HKU Theatervormgeving,
Auteur Gonneke de Haan. Juni 2003

4) The Urban Culture of Outside Theatre (pdf)
Research on the increasing popularity of outside theatre in cities in the Netherlands and Flanders.
Free University of Brussels (Belgium), Tilburg University (the Netherlands), Manchester Metropolitan University (Great Britain), University of Art and Design Helsinki (Finland)
Auteur Annemarie Bakker, September 2004

5) Les Arts de la Rue, demain-enjeux et perspectives dún “nouvel art de ville” (pdf)
DESS Développement culturel et direction de projet ARSEC – Université Lumière Lyon II
Auteur Amélie BOULANGER 2001-2002

6) Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad (pdf)
Onderzoek en Business Intelligence (OBI), januari 2014
In opdracht van Raadscommissie Jeugd, Onderwijs, Cultuur en Sport
Auteurs: Annemarie Roode en Martijn Epskamp

7) Hoe verdien je het meeste geld met muziek maken op straat? (word)
Artikel onderzoek door studentes aan de Hogeschool Utrecht (minor Kunst als Communicatiemiddel) met als hoofdvraag: Welke factoren zijn van invloed op het inkomen van een straatmuzikant?
Auteurs: Tanja Steenbeek en Eline Bootsma, Oktober 2015.

8) Een kwestie van ruimte.(pdf)
Een onderzoek naar locatietheater als benadering in de programmeringspraktijk
Auteur: Masterscriptie van Margaretha A.C. de Sera. Augustus 2018.

9) Thesis_Holleman publish (pdf)
Research project entitled ‘The urban stage: on buskers’ contribution to social space’. University of Amsterdam
Author: Tijmen Holleman Augustus 2022