Home

Straatartiesten in Nederland

De kleurrijke beroepsgroep artiesten bestaat uit een mengeling van allerlei verschillende disciplines. Overzichtelijke en uitgebreid gecategoriseerd. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de artiesten, muzikanten, gezelschappen en andere performers op deze site.

Straattheater is de graadmeter van de Nederlandse cultuur. Het is hoog tijd om deze op te waarderen. Het geven van allerlei impulsen is nodig om zowel artiesten als organisatoren ertoe te bewegen de kwaliteit van straattheater in Nederland naar een hoger plan te tillen. Belangrijk daarbij is dat er één herkenbaar en duidelijk platform is waar zowel de vragende als de aanbiedende partij elkaar kunnen vinden. Vandaar deze ‘sitecluster’ om een bijdrage te leveren deze doelstelling te bereiken.

U kunt ook uw bijdrage leveren via de discussiegroep ‘Straattheater’ op de sociale media.
Zie Facebook.

Vergunningen in NL

De toegevoegde waarde van deze website is dat gemeenten, in het kader van hun beleid, kunnen aangeven wat de gemeentelijke verordeningen zijn en welke vergunningen en eisen ze hanteren t.a.v. artiesten/muzikanten die willen optreden in de openbare ruimtes.

 

Uw ervaringen

Via de blog “uw ervaringen” kunt u reageren en/of u mening geven over onderwerpen die betrekking hebben op het gevoerde beleid van de verschillende gemeenten. Ook lezen wij graag uw ervaringen over het cultuurbeleid in NL of uw algemene ervaringen over straatoptredens.