Breda

Breda plaatsnaambordVoorwaarden

U neemt een staanplaats in bij de gemeente Breda. Als u niet in Nederland woont moet u een vreemdelingendocument overleggen.

Aanvragers mogen op maximaal vier locaties in de binnenstad gaan staan en kunnen daarbij kiezen uit:

1. Grote Markt, nabij beeld Judith;
2. Karrestraat / hoek Lange Brugstraat;
3. Ginnekenstraat / hoek van Coothplein;
4. Karnemelkstraat / hoek Eindstraat;
5. Tolbrugstraat/hoek Gedempte Haven.

Er zijn een aantal standaardvoorschriften die u in acht moet nemen als u muziek wilt maken in de openbare ruimte:

1. de muziek mag niet van zodanige sterkte zijn dat gevaar, schade of hinder voor de omgeving wordt veroorzaakt;
2. indien overlast wordt veroorzaakt, moet u uitwijken naar één der andere genoemde locaties;
3. de muziek mag niet ten gehore gebracht worden in nabijheid van andere muziekgezelschappen;
4. tijdens de reguliere markten op dinsdag, woensdag en vrijdag kunt u geen gebruik maken van de locatie Grote Markt;
5. tijdens de reguliere markt op dinsdag kunt u geen gebruik maken van de locatie Veemarktstraat;
6. tijdens evenementen kunt u geen gebruik maken van de hierboven genoemde locatie(s) die dan tijdelijk tot het evenemententerrein behoren.
Indien de aanvrager niet de Grote Markt en/of Veemarktstraat kiest vervallen voorschriften 4 en/of 5.
7. Er mag uitsluitend muziek gemaakt worden gedurende de winkelopeningstijden;
8. Op zondag mag vanaf 13:00uur gebruik worden gemaakt van de ontheffing.
9. Er mag maximaal een half uur muziek gemaakt worden op één van de genoemde locaties, daarna moet u zich naar een andere locatie uit de lijst verplaatsen;
10. Straatmuzikanten mogen slechts akoestische muziek maken, het gebruik van geluidsversterkende apparatuur is dan ook niet toegestaan. Meest aangevraagd zijn: fluit, accordeon, viool.
11. Als er sprake is van geluid/muziek als onderdeel van een evenement dan moet u de muziekuitvoering opnemen in uw evenementenaanvraag. Zie Bijzonderheden voor meer informatie.

In de ontheffing geeft de gemeente de speellocatie(s), de speeldagen en de tijden waarop u kunt spelen aan. Het gemeentebestuur heeft voor de binnenstad een maximum van één draaiorgel vastgesteld.

Breda stadswapenGeldigheid

Voor Nederlandse inwoners is de vergunning maximaal één kalenderjaar geldig. Komt u uit het buitenland dan geldt een periode van maximaal één maand.

Aanpak

Nederlandse nationaliteit
Als inwoner van Nederland kunt u de aanvraag volledig digitaal indienen. Dit doet u door het ‘aanvraagformulier voor het ten gehore brengen van levende muziek in de open lucht’ te mailen naar vergunningen@breda.nl.
U kunt het aanvraagformulier ook opsturen naar het postadres van de Gemeente, of contact opnemen met de Gemeente om het avia telefoonnummer 14076 een afspraak maken om de aanvraag aan de balie in te dienen.

De aanvraag moet volledig worden ingevuld en ondertekend. Onvolledige en/of niet-ondertekende aanvragen worden niet in behandeling genomen. Verificatie van gegevens gebeurt aan de hand van ID-kaart of paspoort.

Buitenlandse nationaliteit
Heeft u een buitenlandse nationaliteit, dan kunt u de aanvraag uitsluitend aan de balie in het Stadskantoor indienen. U moet bij de aanvraag uw vreemdelingendocument overleggen.

Levertijd

De behandeltermijn bedraagt acht weken en kan worden verlengd met acht weken.

Kosten

€ 7,30 (2014).

Bijzonderheden

Ontheffing geluid apparatuur of machines
Het aanvraagformulier voor een ontheffing voor muziek en geluid (tijdens evenementen) kan niet gebruikt worden voor een ontheffing voor geluid van apparatuur of (bouw)machines. Een ontheffing voor geluid van apparatuur of (bouw)machines moet worden aangevraagd bij de Omgevingsdienst/Milieuklachtenlijn, via telefoonnummer (013) 2060500.

Ontheffing geluid tijdens evenement

Voor het organiseren van een evenement waarbij muziek ten gehore wordt gebracht heeft u een vergunning nodig. Per evenement wordt bekeken of u een ontheffing nodig heeft, of dat de geluidsoverlast moet worden beperkt. Daarbij wordt gelet op zaken als tijd en plaats van uitvoering, geluidsniveau en soort muziek.

Meer info klik hier.