Zwolle

Zwolle plaatsnaambordStraatmuzikant

Het is toegestaan om zonder vergunning op alle locaties in de binnenstad, met uitzondering van de terrassen, akoestische muziek ten gehore te brengen. Na 15 minuten moet u zich 200 meter verplaatsen.

Wilt u buiten het centrum muziek maken op de openbare weg en gebruikt u daarbij geen geluidsapparatuur? Dan hebt u een ontheffing voor onversterkte muziek nodig.

BELEIDSREGEL ONVERSTERKTE MUZIEK

In artikel 4.1.5 lid 1 Algemene plaatselijke verordening Zwolle is bepaald dat het verboden is toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.

Zwolle stadswapenTer uitwerking van deze verbodsbepaling stelt het college van burgemeester en wethouders de volgende beleidsregel vast.

  • 1.

    Het is toegestaan op alle locaties in de binnenstad met uitzondering van de terrassen akoestische muziek ten gehore te brengen.

  • 2.

    Om te voorkomen dat er voor omwonenden of de omgeving geluidhinder ontstaat, moet de straatartiest zich elke vijftien minuten minstens 200 meter verplaatsen.

Geluidversterkende apparatuur is verboden. Een groot deel van de binnenstad is voor muzikanten verboden terrein. In het amfitheater op de IJsselkade mag langer worden opgetreden.

Voor meer info klik hier.