Woerden

Woerden

 

 

 

 

Plaatsnaam: Woerden

Gemeente: Woerden

De gemeente Woerden heeft geen verbod voor het optreden van straatartiesten.
Echter de muziek mag niet versterkt zijn.
Het mag geen overlast geven.
Het mag de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen.

Contactpersoon: Team van vergunningverleners (niet één contactpersoon).

Rechtstreeks telefoonnummer: 14 0348

Rechtstreeks e-mailadres: horeca.evenement@woerden.nl

Beperkingen tot bepaalde dagen/uren:
Geen, mits de openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid en het milieu niet in het geding zijn. Wordt van aanvraag tot aanvraag afgewogen.

Gebiedsaanwijzing: Geen gebiedsaanwijzing. Wel is wederom van toepassing dat de openbare orde,
openbare veiligheid, volksgezondheid en het milieu niet in het geding mogen zijn.

Website Gemeente: www.woerden.nl

Gegevens per Aug.2023