Westland

Gemeente Westland

 

 

 

Gegevens per april 2016
Plaatsnaam: Westland

Gemeente: Westland

Contactpersoon of afdeling: cluster APV

Telefoon: 140174

E-mailadres: apv@gemeentewestland.nl

Wel/niet vergunning of ontheffing: niet

Aanvraagtermijn: geen

Kosten: € geen

Geldigheidsduur: niet van toepassing

Beperkingen in dagen en/of uren: niet van toepassing

Gebiedsaanwijzing: niet van toepassing

Voorwaarden t.a.v. artiest/muzikant: niet van toepassing

Website gemeente: http://www.gemeentewestland.nl