Utrecht

Utrecht plaatsnaambordUtrecht is zeer onduidelijk in de berichtgeving omtrent APV mbt optredens van artiesten en muzikanten. De enige info hierover is zeer verouderd. Bij gebrek aan actuele info toch maar de verouderde gegevens hier geplaatst.

Beleidsregel Ontheffing Straatartiesten
(besluit van maart 2011)

BELEIDSREGEL Ontheffing Straatartiesten
Artikel
1. Per kwartaal worden maximaal tien ontheffingen verleend voor de duur van het kwartaal.
2. Per persoon of groep van maximaal vijf personen wordt maximaal 1 ontheffing per kwartaal verstrekt.
3. De ontheffing is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
4. De ontheffing wordt voorzien van een goed gelijkende pasfoto; bij een groep van tenminste een van de leden. De ontheffing dient zichtbaar gedragen te worden tijdens het optreden.
5. Aanvragen tot ontheffing worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.
6. Aanvragen tot ontheffing kunnen maximaal drie maanden vóór het kwartaal waarop de aanvraag betrekking heeft, worden ingediend.
7. De ontheffing wordt geweigerd indien:
– het in het eerste lid genoemde maximum is bereikt;
– het in het tweede lid genoemde maximum is bereikt.
8. De ontheffing geldt van maandag tot en met zaterdag tussen 10.00 uur en 21.00 uur en op zondagen tussen 13.00 uur tot 21.00 uur.
9. Het is niet toegestaan langer dan vijftien minuten op één plaats te blijven staan waarbij een locatie binnen 100 meter als dezelfde plaats wordt beschouwd.
10. Het is niet toegestaan om binnen een straal van 200 meter van elkaar op te treden. Verder niet binnen een straal van 200 meter in de nabijheid van gevoelige locaties, waaronder verstaan worden ziekenhuizen, begraafplaatsen, aula’s, kerken tijdens diensten en scholen tijdens lessen e.d.
11. Op eerste verzoek van politie of toezichthoudende ambtenaren moet de ontheffing worden overhandigd. Alle door hen gegeven aanwijzingen dienen direct te worden opgevolgd.
12. Indien door de politie of de toezichthoudende ambtenaren geconstateerd wordt dat men zich niet aan deze voorwaarden in deze beleidsregel of gesteld in de ontheffing houdt kan de ontheffing direct worden ingenomen. Nieuwe aanvragen kunnen de overtreder voor de duur van een jaar worden geweigerd.

Utrecht stadswapenHardheidsclausule
In bijzondere gevallen kan worden afgeweken van de bepalingen in deze beleidsregel.

Voor meer info klik hier. 

 

Parkeren

Hier vind u samengestelde lijst met parkeerlocaties die zich alle erg dicht bij verschillende culturele en commerciële attracties bevinden. Vanaf iedere parkeerplek is het mogelijk te voet verder te gaan. Uiteraard zit er een verschil in de loopafstanden. Zie https://parkerenutrechtcentrum.nl/