Rotterdam

Rotterdam plaatsnaambordAls u in het centrum van Rotterdam of in of bij winkelcentra van deelgemeente Prins Alexander
wilt optreden als straatartiest/muzikant, straatfotograaf, tekenaar of filmoperateur heeft u
toestemming van de burgemeester nodig. U kunt een ontheffing aanvragen via het
aanvraagformulier op de productpagina “straatartiesten” op www.rotterdam.nl. 

Centrum
Het centrumgebied is het gebied tussen Goudsesingel, Mariniersweg, Blaak, West-Blaak,
Eendrachtsplein, Westersingel, Kruisplein, het Weena en Pompenburg.
De gemeente Rotterdam verleent maximaal 50 ontheffingen aan individuele straatartiesten en
45 aan individuele straatmuzikanten. Daarnaast kunnen er maximaal 5 ontheffingen worden
verleend aan groepen muzikanten. Ontheffingen worden verleend met het doel dat
straatartiesten en muzikanten een positieve bijdrage leveren aan het verlevendigen van de
stad. Hierbij is diversiteit in instrumenten en acts het streven. De kwaliteit speelt eveneens een
rol in de beoordeling van aanvragen. Bij een verzoek tot ontheffing zal tevens de politie om
advies worden gevraagd.Voor aanvragen voor groepsontheffingen geldt dat één persoon de hoofdaanvrager is. De
hoofdaanvrager moet te allen tijde aanwezig zijn bij optredens van de groep. Van alle
betrokkenen dient bij de aanvraag een kopie van een identiteitsbewijs gevoegd te worden. De
groepsontheffing is niet te gebruiken als individuele ontheffing en dus solo optredens van de
groepsleden. 

Rotterdam stadswapenPrins Alexander
1. Voor het winkelgebied Alexandrium zullen maximaal 3 ontheffingen worden verstrekt.
2. Voor de wijkwinkelcentra Hesseplaats (Ommoord), De Binnenhof (Ommoord),
Ambachtsplein (Zevenkamp), Het Lage Land (Het Lage Land), Jacob van Campenplein (Het
Lage Land) en Mia van IJperenplein (Prinsenland) zullen in totaal eveneens maximaal 3
ontheffingen worden verstrekt. 

Selectiecriteria:
1. Instrument of act
2. Uitstraling
3. Positief advies van de politie
4. Technische vaardigheid
5. Frequentie van optreden 

Bij gebruik van de ontheffing gelden de volgende voorwaarden:
1. Optreden is op maandag tot en met zaterdag toegestaan tussen 10.00 uur en 22.00
uur en op zondag van 13.00 uur tot 22.00 uur
2. U moet iedere 30 minuten van locatie wisselen
3. U mag geen elektrische versterking gebruiken
4. U mag niet onder invloed zijn
5. U mag niet actief om geld vragen tijdens uw optreden. U mag wel geld vragen door
een bakje of een hoed o.i.d. voor u te plaatsen maar niet actief passanten benaderen
(bedelen).
6. Aanwijzingen van politie /stadsbeheer dienen onmiddellijk te worden opgevolgd
7. U dient uw ontheffing bij u te hebben en te tonen op eerste verzoek van handhavende
dienst.

De ingediende aanvraag wordt voor advies voorgelegd aan de directie Sport & Cultuur en de
politie. De behandeltermijn is vier weken. Binnen 6 weken na verzending/uitreiking van het
besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

Het centrumgebied is het gebied tussen Goudsesingel, Mariniersweg, Blaak, West-Blaak, Eendrachtsplein, Westersingel, Kruisplein, het Weena en Pompenburg.
In andere delen van Rotterdam heeft u geen toestemming nodig.

Kosten
Er zijn geen kosten aan uw aanvraag verbonden.Meer informatie
U kunt uw aanvraag voor een ontheffing op een van deze manieren indienen.Digitaal
U kunt het digitale aanvraagformulier invullen en verzenden.

E-mail
U kunt het aanvraagformulier downloaden, invullen, opslaan en mailen (samen met kopieën van de gevraagde documenten) naar: evenementenvergunningen@rotterdam.nl.

Parkeren

Hier vind u samengestelde lijst met parkeerlocaties die zich alle erg dicht bij verschillende culturele en commerciële attracties bevinden. Vanaf iedere parkeerplek is het mogelijk te voet verder te gaan. Uiteraard zit er een verschil in de loopafstanden. Zie https://parkerenrotterdamcentrum.nl/