Maastricht

Aanpak

Om toestemming voor een straatoptreden aan te vragen, vult u het aanvraagformulier in. Wilt u toestemming aanvragen voor een straatoptreden van een schoolband? Hiervoor is een apart aanvraagformulier.

Bent u straatmuzikant? In het document Voorwaarden straatmuzikanten staat in welke categorie uw optreden valt. Per categorie gelden verschillende voorwaarden. Valt uw optreden in categorie 2? U krijgt dan na uw aanvraag uitleg van het GemeenteLoket over de routes op het routekaartje of de aangewezen locaties.

U vraagt alleen toestemming aan als u muziek maakt of er zanggeluid te horen is. Is dit niet het geval, dan gelden de algemene regels.

Beschrijving

Wilt u muziek maken of zingen op straat, dan heeft u toestemming van de gemeente nodig. De voorwaarden hangen af van het soort optreden. Bijvoorbeeld van het aantal mensen dat optreedt en de instrumenten die u gebruikt.

Formulieren

Voorwaarden

De voorwaarden voor het maken van muziek of om te mogen zingen zijn onder andere:

  • U mag maximaal 45 minuten achter elkaar op één plek optreden. U mag niet op dezelfde dag naar deze plek terugkomen.
  • Voor de optredens gelden routes of aangewezen locaties. Hiervan mag u niet afwijken.
  • Tijdens uw optreden mag het doorgaand (voetgangers)verkeer niet gestremd worden. U bent hiervoor verantwoordelijk.

De definitieve voorwaarden hangen af van het soort optreden:

  • Bent u straatmuzikant? Kijk voor alle voorwaarden in het document Voorwaarden straatmuzikanten. Bekijk eerst in welke categorie u valt. Zo weet u welke beleidsregels voor u gelden.
  • Maakt u tijdens uw optreden geen muziek? En is er ook geen zanggeluid te horen? Kijk dan in het document Algemene regels straatartiesten voor de voorwaarden.

Contact

U vraagt toestemming bij de gemeente.

Gebruikt u het aanvraagformulier straatmuziek? Stuur uw aanvraag naar gemeenteloketvergunnen@maastricht.nl. Doe dit uiterlijk 1 week voor het optreden. U kunt niet eerder dan 4 weken voor het optreden toestemming aanvragen. U mag voor maximaal 4 opeenvolgende speelweken een aanvraag doen (als dat voor uw categorie mogelijk is).

Gebruikt u het aanvraagformulier voor schoolbands? Stuur uw aanvraag naar het adres op het formulier. Doe dit uiterlijk 4 weken voor het optreden.

U kunt ook tijdens de openingstijden langsgaan bij het GemeenteLoket. Houd er dan wel rekening mee dat er mogelijk geen vrije plaatsen meer zijn. De vergunningen worden afgegeven op basis van het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’.

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Kosten

De vergunning en ontheffing zijn gratis.