Lelystad

Lelystad

– Plaatsnaam: Lelystad
– Gemeente: Lelystad
– Contactpersoon : Jay Nohar
– Rechtstreeks telefoonnummer 0320278775
– Rechtstreeks mailadres: j.nohar@lelystad.nl
– Wel/niet vergunning: geen vergunning nodig
– Aanvraagtermijn n.v.t
– Aanvraagformulier n.v.t
– Kosten n.v.t
– Geldigheidsduur n.v.t
– Beperkingen tot bepaalde dagen en uren n.v.t
– Gebiedsaanwijzing n.v.t
– Voorwaarden t.a.v. artiest n.v.t
– Web-site/pagina gemeente www.lelystad.nl

De geldende apv kunt u vinden  op  http://www.lelystad.nl/4/Importbank/(100828)-Importbank-ALGEMENE-plaatselijke-verordening-2010.html?highlight=apv

Lelystad plaatsnaambordMet ingang van oktober 2013 geldt in Lelystad een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De APV is op een aantal onderdelen, waaronder de bijzondere bepalingen met betrekking tot de Drank- en Horecawet, gewijzigd. Zo bevat de gewijzigde APV nu ook regels voor de verstrekking van alcohol door paracommerciële bedrijven, zoals bijvoorbeeld sportkantines en buurthuizen. Ook is het verbod op Happy Hours, dat deel uitmaakt van het lokale Convenant Veilig Uitgaan, in de nieuwe APV geformaliseerd.

Drank- en Horecawet

Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Doelstelling van de nieuwe wet is het terugdringen van drankgebruik door jongeren; het zoveel mogelijk voorkomen van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde en het reduceren van administratieve lasten. De gewijzigde Drank- en Horecawet (DHW) verplicht gemeenten onder meer om voor 1 januari 2014 bij verordening regels te stellen ter voorkoming van oneerlijke mededinging, waaraan paracommerciële rechtspersonen zich te houden hebben bij de verstrekking van alcoholhoudende drank. Daarbij mag onderscheid worden gemaakt naar de aard van de paracommerciële rechtspersoon.

APV wettelijk kader

Deze regels zijn op zichzelf geen nieuw fenomeen. Dergelijke regels, in de vorm van voorschriften en beperkingen, waren al verbonden aan de vergunning die de paracommerciële rechtspersonen nodig hebben om alcoholhoudende drank te mogen verstrekken. Vanaf nu staan deze voorschriften en beperkingen in de APV en vormt de APV het wettelijk kader voor onder meer de schenktijden.

Lelystad stadswapenRegels voor sportkantines en dergelijke

Gemeente Lelystad heeft ervoor gekozen om onderscheid te maken in de regels voor de paracommerciële rechtspersonen op grond van de activiteiten waarvoor deze zijn opgericht. Zo gelden bijvoorbeeld andere regels voor sportkantines dan voor buurthuizen.

Verbod happy hours

Ook is in de nieuwe APV het verbod op Happy Hours geformaliseerd. Het verbod op happy hours maakte al deel uit van het Convenant Veilig Uitgaan.

Naleving Drank- en Horecawet

Sinds de invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet in januari 2013 is het een wettelijke taak van de gemeente om toe te zien op een juiste naleving van deze wet. Met ingang van 1 januari 2014 volgt opnieuw een wijziging op de wet en geldt dat aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol mag worden verstrekt. Gemeente Lelystad  gaat de komende maanden met onder meer sportclubs, supermarkten en horecaondernemers in gesprek over de naleving en handhaving van de Drank- en Horecawet.