Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee kan helaas niet aan uw verzoek voldoen. In beginsel staat onze gemeente namelijk geen straatartiesten toe.

In onze Apv staat hierover het volgende:

Artikel 2:9 Straatartiest e.d.

  1. Het is verboden ten behoeve van publiek als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te treden op door de burgemeester in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en het milieu aangewezen openbare plaatsen.
  2. De burgemeester kan de werking van het verbod beperken tot bepaalde dagen en uren.
  3. Het is verboden als straatartiest langer dan een uur op dezelfde plaats te verblijven.
  4. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het verbod.
  5. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Ik ga ervan uit, u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.