Gent (B)

Elke straatartiest moet voor het spelen, muzikaal of theatraal, in ruil voor geld van de toeschouwers, een vergunning hebben.


Voorwaarden
Het optreden mag geen verkeershinder en/of ordeverstoring veroorzaken of voorbijgangers hinderen. Daarbij moet een afstand van minstens 10 meter tot de terrassen bewaard blijven. Straatartiesten moeten minstens 50 meter van elkaar postvatten.

  • De straatartiest mag enkel geld ontvangen door middel van het plaatsen van een collectebus of een gelijkaardig recipiënt. Het actief ophalen van geld bij het publiek is niet toegelaten.
  • Per locatie kan slechts 1 straatartiest of muziekgroep optreden. Een muziekgroep mag uit max. 10 personen – elk afzonderlijk in het bezit van een geldige vergunning straatanimatie – samengesteld zijn.
  • Straatartiesten mogen maximum 1 uur op dezelfde plaats animatie brengen. Muzikanten mogen geen muziek spelen bij hun verplaatsingen van de ene locatie naar de andere locatie.
  • Straatartiesten mogen hun optreden elektronisch versterken met maximum één versterker die werkt op batterijen. Als straatartiesten optreden als muziekgroep mag deze groep slechts één versterker gebruiken die werkt op batterijen.
  • Kinderen onder 14 jaar kunnen alleen met begeleiding van een van de ouders of van de voogd animatie brengen.

Volgende vormen van animatie worden niet toegelaten:

  • dieren met uitzondering van assistentiehonden;
  • gebruik van membranofonen, zijnde muziekinstrumenten waarbij het geluid wordt geproduceerd door een gespannen vel in trilling te brengen;
  • alle gebruik van open vuur en iedere vorm van pyrotechnisch materiaal (vuurspuwen, vuursticks, …);
  • animatie tijdens foren en/of binnen de in de vergunning afgebakende zone van een evenement;
  • het brengen van politieke en/of religieuze boodschappen onder het mom van animatie.

Voorwaarden aansprakelijkheid
De aanvrager is burgerlijk aansprakelijk voor elk ongeval en/of schade, die zich uit hoofde van onderhavige vergunning zou kunnen voordoen. Elke beschadiging aan het wegdek, beplantingen of andere voorwerpen zal op kosten van de aanvrager worden hersteld. De locatie moet in ordentelijk staat worden achtergelaten. De Stad Gent is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Bedrag
Gratis

Benodigdheden
Geldige identiteitskaart.

Uitzonderingen
– Van het stadsbestuur kan door de straatartiest in geen enkel geval een vergoeding geëist worden.
– Straatartiesten mogen onder geen enkel beding ambulante handel voeren (geen verkoop van goederen, haarvlechten, grimeren, …).
– Voor de Gentse Feesten geldt een andere regeling en moet er betaald worden voor een vergunning straatanimatie.

Procedure
Om een vergunning te verkrijgen kan de straatartiest
– zich aanmelden bij de Stadswinkel (Botermarkt 17A – onder het Belfort) met een geldige identiteitskaart. De Stadswinkel is elke weekdag (maandag – vrijdag) van 9 tot 17 uur open. Op zaterdag van 9 tot 12 uur. De Stadswinkel is telefonisch te bereiken op het nummer 09 266 70 40 of via e-mail stadswinkel@stad.gent.
– OF het formulier (rechts bovenaan) volledig ingevuld en ondertekend mailen naar stadswinkel@stad.gent. De straatartiest wordt verwittigd wanneer de vergunning mag worden opgehaald.
– OF de aanvraag volledig digitaal invullen (wordt automatisch doorgestuurd naar de Stadswinkel). De straatartiest wordt verwittigd wanneer de vergunning mag worden opgehaald.