Delft

Delft plaatsnaambord

In Delft mag u als straatartiest zonder vergunning optreden. Een straatartiest is bijvoorbeeld een muzikant, acrobaat, fotograaf, filmer of tekenaar. Het bespelen van een draaiorgel valt hier ook onder.

 

 

MUZIEK MAKEN

Als straatmuzikant mag u bij het maken van muziek geen geluidsapparatuur gebruiken. Daarnaast zijn er een aantal straten waar het helemaal niet is toegestaan om met muziek op te treden of waar dit alleen op bepaalde tijdstippen mag. Vraag via het gemeenteloket aan voor welke straten en locaties een verbod of beperking voor straatmuziek en straatoptredens geld.

Delft stadswapen

VOORWAARDEN

Als straatartiest moet u zich houden aan enkele voorwaarden. Zo mag u:

  • de doorstroming van het verkeer niet hinderen
  • de openbare orde niet verstoren
  • het woon- of leefklimaat niet nadelig beïnvloeden
  • op geen enkele wijze overlast veroorzaken

WETGEVING