Assen

Assen plaatsnaambordAanwijsbesluit gebiedsverbod straatartiest

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit gebiedsverbod straatartiest

gelet op artikel 2:9 lid 1 en 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Assen

Overwegende:
– dat is gebleken dat het optreden voor publiek op straat als straatartiest zoals bedoeld in artikel 2:9 van de APV in bepaalde delen van gemeente overlast veroorzaakt;
– dat deze overlast onder andere bestaat uit geluidsoverlast veroorzaakt door muziekinstrumenten;
– dat door deze vorm van (geluids)overlast het woongenot van de omwonenden onevenredig wordt aangetast en voor de ondernemers niet binnen redelijke aanvaardbare normen blijft;
– dat het wenselijk wordt geacht dat het team Handhaving van de gemeente Assen in staat wordt gesteld om tegen straatartiesten zoals bedoeld in artikel 2:9 van de APV op te treden voordat daadwerkelijk overlast veroorzaakt wordt;
– dat op basis van klachten, gebieden zijn geselecteerd waar de overlast zich voordoet en waar een verbod nodig wordt geacht;
– dat de omvang van de gebieden proportioneel zijn in relatie tot het beoogde doel;
– dat de burgemeester ontheffing kan verlenen van het verbod;

Assen stadswapenArtikel 1.

De volgende gebieden worden aangewezen als een gebied waar het verboden is op te treden als straatartiest zoals bedoeld in artikel 2:9 van de APV:
a.      Binnenstad, Centrum en Centrum Noord;
b.      Winkelcentrum Nobellaan;
c.      Winkelcentrum Peelo;
d.      Winkelcentrum Marsdijk e.o.;
e.      Winkelcentrum Kloosterveste;
f.       Winkelcentrum Vredeveld;
g.      Winkelcentrum ’t Sticht (Baggelhuizen).

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie hiervan.

De burgemeester van Assen,

K.S. Heldoorn.

 

Voor meer info klik hier.