Arnhem

Arnhem plaatsnaambordHet is verboden op basis van de APV ten behoeve van publiek als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te treden, dan wel muziek ten gehore te brengen op de openbare weg.

Vrij gebied

Het gebied van de binnenstad en tussen de singels is door de burgemeester aangewezen als ‘vrij’ gebied, d.w.z. voor deze gebieden hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd, MITS men aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • er mag geen gebruik worden gemaakt van geluidversterkende apparatuur, trommels en slaginstrumenten
  • er mag geen muziek ten gehore worden gebracht tussen 23.00 en 09.00 uur
  • er mag geen muziek ten gehore worden gebracht door een groep van personen die uit meer dan zes personen bestaat
  • er mag geen muziek ten gehore worden gebracht op een terras waarvoor een vergunning is verleend
  • degene of de groep die muziek ten gehore brengt, verplaatst zich minstens eenmaal per tien minuten over een afstand van minstens honderd meter.

Arnhem stadswapenIn alle andere gevallen moet men een ontheffing van het APV-verbod aanvragen bij het Loket Bouwen Wonen en Leefomgeving.

N.B.: Deze voorwaarden gelden ook voor het exploiteren van een draaiorgel.

Voor meer info klik hier.