Amersfoort

Amersfoort plaatsnaambordRegels straatartiesten binnenstad

Okt.2018 : Straatartiesten en straatmuzikanten mogen optreden zonder vergunning. Alleen voor de Amersfoortse binnenstad, het Eemplein en het stationsgebied is toestemming nodig van de gemeente. Deze zogenoemde ontheffing kunt u tijdens openingstijden gratis afhalen bij de publieksbalie in de hal van het stadhuis. Daarvoor moeten de muzikanten wel een identiteitsdocument meenemen.
De voorwaarden zijn:

  • optreden mag alleen tussen 9.00 uur en 22.00 uur
  • met maximaal 6 personen
  • niet optreden met elektronische of mechanische versterking
  • niet optreden binnen een straal van 100 meter van gebedshuizen op tijdstippen waarop daarin een samenkomst worden gehouden
  • niet langer optreden dan 30 minuten per dag op dezelfde plaats (binnen 100 meter)
  • niet optreden op een locatie binnen een straal van 50 meter van een optreden van een andere (groep) straatartiest(en)
  • niet bedelen

De gemeente neemt deze maatregelen om de overlast voor ondernemers te verminderen. Ondernemers uit de binnenstad lieten weten steeds meer overlast te hebben van straatartiesten. Vorig jaar kwamen er 180 meldingen binnen en is een handtekeningenactie gehouden onder ondernemers in de binnenstad. De klachten gingen vooral over de duur dat er op een bepaalde plek gespeeld wordt en over de kwaliteit van de muziek.

Amersfoort stadswapenAantrekkelijk

Om de maatregel in te voeren, heeft de gemeente in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een aantal regels voor straatartiesten in de binnenstad aangepast. Daarbij is wel rekening gehouden met de gedachte dat de binnenstad levendig en aantrekkelijk moet zijn en blijven. Straatoptredens kunnen daaraan een bijdrage leveren.

Waarschuwing

Stadstoezicht controleert of straatartiesten een ontheffing hebben. Mocht dat niet het geval zijn, dan krijgen zij een waarschuwing en kunnen ze de ontheffing alsnog aanvragen op het stadhuis. Bij overtreding van voorwaarden uit de ontheffing kan deze eventueel worden ingetrokken of krijgt de artiest een boete.

Zie voor meer info Digitaal loket: Straatartiest, optreden, straatcultuur