Alkmaar

Alkmaar plaatsnaambordWat straatartiesten in Alkmaar moeten doen voor zij kunnen optreden, lees je op Alkmaar.nl.

Je kunt niet zomaar als straatmuzikant gaan staan optreden. In de Algemene Plaatselijke Verordening staat: ‘Het is verboden ten behoeve van publiek als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te treden op door de burgemeester in het belang van de openbare orde, openbare veiligheid, de volksgezondheid en het milieu aangewezen openbare plaatsen.’

Alkmaar stadswapenNiet langer dan een half uur
Over versterkte muziek: ‘Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing op het maken van niet versterkte muziek, indien het een enkele muzikant of een muziekgroep bestaande uit niet meer dan 5 personen betreft, de muzikant of de muziekgroep niet langer dan een half uur op dezelfde plaats verblijft, er niet actief wordt gecollecteerd en de muziek niet wordt gemaakt tussen 21.00 en 08.00 uur in winkelcentra en tussen 20.00 en 13.00 uur in de overige delen van de gemeente.’

Meer info klik hier.